Ledande index i Japan minskade mindre än väntat i januari

Publicerad

Ledande index i Japan minskade mindre än väntat i januari.

Indexet sjönk till 103,7 i januari. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 103,6.

Föregående månads utfall reviderades till 104,7 från preliminärt 104,8.

Japanjanuari, 2022KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2021RevideradLedande index103,7103,60,1%104,8104,7Konsensusdata från Bloomberg

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons