Länsförsäkringar redovisar oförändrat rörelseresultat

Publicerad

Länsförsäkringar Bank redovisar ökande intäkter i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultat var oförändrat under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 1 447 miljoner kronor (1 261,5).

Räntenettot uppgick till 1 688 miljoner kronor (1 816,1).

Provisionsnettot blev 403 miljoner kronor (354).

Rörelsekostnaderna uppgick till 698 miljoner kronor (605).

Kreditförlusterna var positiva med 68 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna positiva med 21 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 582 miljoner kronor (582).

”Vår finansiella ställning är fortsatt mycket stark, med starka kapital- och likviditetsnyckeltal och låga kreditförluster. Med ett stabilt resultat, en mycket god kreditkvalitet och med engagerade medarbetare står vi starka, och sammantaget utgör detta en viktig grund för vår långsiktiga tillväxt och våra möjligheter att finnas där för kunderna i finansiella och privatekonomiska”, säger Sven Eggefalk, vd i Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringar, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Intäkter1 4471 261,514,7%
Räntenetto1 6881 816,1-7,1%
Provisionsnetto40335413,8%
Rörelsekostnader69860515,4%
Kreditförluster6821223,8%
Rörelseresultat5825820,0%

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

Annons