Lannebo Sverige Hållbar ökade 4,7 procent i december – ökat i Alfa Laval, ABB och Garo

Publicerad

Fonden Lannebo Sverige Hållbar steg 4,7 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Under 2021 har fonden avkastat 22,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 39,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

Inledningsvis skriver förvaltarna att 2021 var ett mycket starkt börsår där Stockholmsbörsen steg med nästan 40 procent. Förvaltarna menar att mycket har blivit bättre jämfört med 2020 då konjunkturen varit stark, bolagsvinster stigit kraftigt och vaccinationstakten ökat.

Vidare menar förvaltarna att ”gröna” bolag samt bolag som verkar inom förnyelsebar energi har haft det tuffare under året. Detta beror på att kapitalflödet mot fonder som inriktar sig på denna typ av innehav minskat samt att bolagen haft svårt att möta de förväntade vinsterna. Marknadstillväxten inom förnyelsebar energi är däremot fortsatt stark vilket förvaltarna tror kommer leda till kraftig försäljningstillväxt i bolag som är exponerade mot dessa trender framöver.

Den amerikanska centralbanken valde att byta tonläge angående inflationen och kallar inte längre inflationsuppgången för övergående. Fed signalerade under månaden att flera räntehöjningar kommer under 2022. Inflationen fortsatte stiga under december där många metallpriser steg kraftigt tillsammans med råoljepriset. Förvaltarna menar att inflationsoron kommer att bestå åtminstone under inledningen av 2022.

När det gäller fondens aktivitet har man ökat i Alfa Laval, ABB och Garo.

”Alfa Lavals produkter bidrar bland annat till högre energieffektivitet, ABB gynnas att ökad elektrifiering och Garos laddstolpar för elbilar kommer att behövas i än högre grad framöver då infrastrukturen för elbilar byggs ut”, kommenterar förvaltarna.

Samtidigt har man valt att avyttra innehavet i AFRY efter att resultatutvecklingen varit svagare än den borde vara enligt förvaltarna. Fonden minskade även sin position i SATS.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Atlas Copco, Astra Zeneca och Alfa Laval med portföljvikter om 8,2, 7,2 respektive 5,6 procent.

Lannebo Sverige Hållbar, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,7Index MM, förändring i procent5,2Fond i år, förändring i procent22,3Index i år, förändring i procent39,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons