Lannebo Sustainable Corporate Bond ökade 0,4 procent i juni – deltog i Trianons nya emission

Publicerad

Fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond A steg 0,4 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,0 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Katarina Carlsson och Karin Haraldsson.

Initialt konstateras att den positiva avkastningen för fonden under månaden var till största del hänförlig till den höga förräntningstakten.

Under månaden har primärmarknaden varit aktiv och fonden deltog i en ny emission. Fastighetsbolaget Trianon emitterade en hållbar obligation och uppges jobba både med klimat och sociala insatser.

”Exempelvis har Trianon som mål att minska energiförbrukningen 10 procent på 2 år, samt bidra till minskad arbetslöshet genom att erbjuda boenden arbetstillfällen”, kommenterar förvaltarna.

Centralbankerna konstateras av förvaltarna fortsätta sin kamp mot den höga inflationen. Riksbanken höjde för sjätte gången i rad styrräntan som nu ligger på 3,75 procent. De har även ökat takten på försäljningen av stadsobligationer för att stärka den svaga svenska kronan.

Räntan på den 5-åriga svenska statsobligationen steg under perioden från 2,4 till 2,8 procent. De 2-åriga räntorna handlas fortsatt högre än de 5-åriga. Detta menar förvaltarna indikerar en tro på en kommande lågkonjunktur och lägre räntor längre fram i tiden. Stibor 3-månadersräntan, som ligger till grund för räntesättningen för fondens svenska obligationer med rörlig ränta, ökade under perioden från 3,7 till 3,8 procent.

”Högre räntor och vida kreditspreadar ger nu historiskt hög avkastning på företagsobligationer. Givet oförändrat ränteläge ligger den årliga förräntningstakten i fonden just nu på cirka 6,5 procent efter avgift”, avslutar förvaltarna.

Vid månadsskiftet uppgick den genomsnittliga kreditdurationen till 2,3 år och räntedurationen var 0,5 år.

Fondens största innehav var Småkraft, Storebrand samt Tryg forsikring med portföljvikter om 5,2, 3,9 respektive 3,8 procent.

Lannebo Sustainable Corporate Bond A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,4
Index MM, förändring i procent-0,1
Fond i år, förändring i procent4,0
Index i år, förändring i procent1,9

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons