Lannebo Småbolag minskade 8,8 procent i februari – avyttrat position i Sobi

Publicerad

Fonden Lannebo Småbolag minskade 8,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 18,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Per Trygg och Hjalmar Ek.

Initialt skriver förvaltarna att februari främst kom att handla om Rysslands invasion av Ukraina. Detta har resulterat i högre energi- och oljepriser samt en högre inflationsoro.

Vidare börjar rapportsäsongen nå sitt slut där det var ett mer blandat utfall än tidigare då många bolag brottas med ansträngda försörjningskedjor och kostnadsökningar som pressar lönsamheten.

Mjukvarubolaget Addnode, förpackningsbolaget Huhtamäki samt sparplattformen Nordnet var några av de innehav som visade upp starka resultat.

Medicinteknikbolaget Addlife och strålterapiföretaget Elektas rapporter kom däremot in svagare än väntat.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltarna successivt byggt upp två nya innehav i form av Medicover och Knowit. Fonden minskade sina positioner i Husqvarna och Securitas samt avyttrade sin position i Sobi då bolagets värdering nu framstår som mindre attraktiv jämfört med
andra investeringsalternativ.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Trelleborg, Addtech och Nolato med portföljvikterna 5,8, 5,4 respektive 5,2 procent.

Gällande fondens sektorexponering var de största sektorerna industrivaror & tjänster, hälsovård och fastigheter med portföljexponeringar om 51,5, 11,6 respektive 8,8 procent.

Lannebo Småbolag, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-8,8Index MM, förändring i procent-6,4Fond i år, förändring i procent-20,4Index i år, förändring i procent-18,5

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons