Lannebo Småbolag minskade 1,8 procent i juni – vinstvarning från Addnode

Publicerad

Fonden Lannebo Småbolag minskade 1,8 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,5 procent. Det framgår av en månadsrapportskriven av fondens förvaltare Per Trygg och Hjalmar Ek.

En ganska händelsefattig månad inför väntan på rapportsäsongen konstateras av förvaltarna initialt. Under månaden inkom vinstvarningar bland annat inom skogs-, kemi och hälsovårdsbranschen. Fonden råkade också ut för en vinstvarning.

Skogsektorn har det tufft på grund av fallande priser på massa samtidigt som virkespriserna stigit. Kemisektorns vinstvarningar härstammar bland annat från en minskad efterfrågan.

”En möjlig tolkning av detta är att kemiföretagens kunder i största möjliga mån försöker
avverka sina lager av dyrare tidigare inköpta kemikalier innan de genomför egna prissänkningar ut mot konsumenter. Skulle denna analys visa sig vara korrekt vore det goda nyheter för inflationen,
räntorna och sannolikt även för börsen.”

Det konstateras dock att i dagsläget vara troligt att centralbankernas snabba räntehöjningar förväntas att först slå hårt mot hushåll, företag och ekonomin.

”Förmågan att hantera detta skiljer sig åt mellan företag och vi är som vanligt fokuserade på att våra bolag inte ska ha för tilltagna skuldsättningar, bland annat för att kunna hantera stigande räntor”, kommenterar förvaltarna.

Portföljbolaget Addtech genomförde två förvärv under månaden, S Tygesen Energi och Darby Manufactoring.

IT- Företaget Addnode vinstvarnade under månaden till följd av den minskade efterfrågan i byggsektorn och längre försäljningsprocesser.

”Även om nyheten förstås visar på en kortsiktig motvind har Addnode en långsiktigt beprövad och
framgångsrik affärsmodell som visat sig vara tydligt värdeskapande över tid. I takt med att börsen i flera bolag börjar oroa sig mer för kortsiktiga konjunktursvängningar och efterfrågan det närmaste
kvartalet och tappar fokus på mer långsiktiga bolagsspecifika faktorer kan investeringsmöjligheter uppstå för långsiktiga investerare.”

Bolaget gjorde även ett förvärv under månaden, amerikanska Team D3 som kommenteras vara en betydande partner till företaget Autodesk och detta förvärv gör Addnode till en viktigare motpart mot detta företag. Förvärvet är även ett bra komplement till tidigare förvärvet Microdesk.

Fonden ökade innehavet i vissa befintliga innehav och rapporterar att de har avyttrat innehavet i Vitrolife.

Portföljens största innehav utgjordes av Addtech, Lifco samt Trelleborg med portföljvikter om 7,6, 5,5 respektive 5,5 procent.

Lannebo Småbolag, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,8
Index MM, förändring i procent-0,6
Fond i år, förändring i procent12,2
Index i år, förändring i procent4,5

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons