Lannebo Mixfond ökade 4,8 procent i november – tagit in SCA i portföljen

Publicerad

Fonden Lannebo Mixfond steg 4,8 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 12,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

Initialt skriver förvaltarna att november blev en ytterligare stark börsmånad trots svagare konjunktursignaler. Många industriföretag i USA har noterat nya högstanivåer och nordiska verkstadsbolag har klättrat påtagligt, vilket tolkas som att börsen styrs av inflationsförväntningar snarare än konjunktionsoro.

”Råvarupriser, inklusive olja, fortsätter att sjunka och fraktpriser har i det närmaste kollapsat”, fortsätter förvaltarna.

Under månaden har signaler kommit från FED och Riksbanken om att punkten för att pausa räntehöjningarna närmar sig och fokus blir istället att utvärdera effekterna av redan genomförda åtstramningar, skriver förvaltarna.

De sista rapporterna för tredje kvartalet kom in under månaden, där förvaltarna lyfter fram värmeluftsbolaget Nibe som fortsätter växa på den starka efterfrågan av energieffektivisering i Europa och USA. På samma tema lyfts även Alfa Laval fram som höll kapitalmarknadsdag under månaden där fokus på energieffektivisering och övergång till förnyelsebara energikällor kommunicerades.

”Vi höll aktieandelen oförändrad på 65 procent under månaden. Vi har en försiktigt positiv börssyn för det närmaste året, men tycker att det är för tidigt att positionera sig fullt ut för det redan nu, givet de risker som alltjämt finns kring inflation, konjunktur och säkerhetspolitik”, fortsätter förvaltarna.

Fonden har åter tagit position in SCA som avyttrades tidigare under året. Fonden har också ökat innehaven i Sampo och Sandvik.

På säljsidan har man sålt innehavet i SKF på grund av den strategiplanen som lanserades i början av 2022. Förvaltarna menar att de inte är säkra på att bolaget kommer kunna leverera i linje med strategiplanen.

Fonden minskade också innehaven i Novo Nordisk och Atlas Copco under månaden.

Vid månadens slut var fondens största innehav Astra Zeneca, Investor och Bravida med portföljvikter om 3,8, 3,6 respektive 3,6 procent.

Lannebo Mixfond, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent4,8
Index MM, förändring i procent4,0
Fond i år, förändring i procent-9,0
Index i år, förändring i procent-12,0

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons