Lannebo Mixfond Offensiv ökade 2,1 procent i juni – minskat aktievikten något inför rapportperioden

Publicerad

Fonden Lannebo Mixfond Offensiv steg 2,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

De nordiska börserna har under månaden stått för en spretig utveckling. Svenska börsen rapporteras ha varit oförändrad medan den danska börsen föll mest av de nordiska. Småbolagen var väsentligt svagare än de större. Förlorarna denna månad var bolag verksamma inom hälsovård och skogsindustri medan flertalet konsumentvarubolag gick starkt.

Månaden startade med rejäla kuruppgångar på de globala börserna drivet av stora teknologiaktier men avslutades pessimistiskt då centralbankerna fortsatte strama åt penningpolitiken.

Konjunktursignalerna i Kina och Europa har varit sämre än förväntat medan signalerna i USA har varit bättre än befarat. Centralbankerna har fortsatt att höja styrräntorna och signalerna indikerar på att fler höjningar är att vänta under sommaren.

Ny rapportsäsong är på gång och medan det första kvartalets rapporter överlag var positiva så kommenteras att signalerna för denna rapportperiod vara mer spridda.

”Det har varit en rad vinstvarningar inför rapporterna i vitt skilda sektorer, vilket antyder att det har varit lite mer konjunkturmotvind. I Norden har det bland annat kommit negativa förhandsbesked från Getinge, Viaplay, Boliden och Billerud.”

Portföljbolaget Nibe annonserade ett förvärv av nederländska bolaget Climate For Life.

”Bolaget har god lönsamhet och växer snabbt på en marknad som ställer om från fossilbaserad uppvärmning av byggnader, till förnyelsebara alternativ.”

Aktieandelen i fonden har minskat från 80 till 76 procent till en bakgrund av stigande värderingar och risken att vinstprognoserna inte infrias i den stundande rapportsäsongen.

Ericsson och Handelsbanken var två köp fonden gjorde under månaden.

”Det gemensamma i köpen är att vi menar att det finns värderingsstöd i aktierna och vi ser att vi kan få absolut avkastning i båda innehaven”, kommenterar förvaltarna.

Under månaden har fonden sålt hela innehavet i Electrolux.

”Bolaget har under en tid haft problem med allt från komponentbrist till problem med produktionen och vi bedömer att detta inte är en quick fix.”

Det har även skett minskningar av positionerna i Alfa Laval och Sampo.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Astra Zeneca, Nibe och Swedbank med portföljvikter om 5,2, 4,8 respektive 4,4 procent.

Lannebo Mixfond Offensiv, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,1
Index MM, förändring i procent1,6
Fond i år, förändring i procent6,3
Index i år, förändring i procent8,9

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons