Lannebo Mixfond minskade 3,2 procent i februari – ökat aktieandelen i porföljen

Publicerad

Fonden Lannebo Mixfond minskade 3,2 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

Fondens förvaltare skriver inledningsvis att februari var en dramatisk månad där avslutningen blev den dystrast tänkbara ur ett mänskligt perspektiv då Ryssland invaderade Ukraina. Sanktionerna som införts av västvärlden mot Ryssland och följderna av dessa uppges däremot vara svåranalyserade.

”Det kommer att ta lång tid för företagen att förstå den fulla vidden av dessa åtgärder och vi går nu in i period där försörjningskedjorna kommer att påverkas och försvåra för företagen att verka. Vi har redan sett en rad stora nordiska exportföretag stänga sina ryska verksamheter eller på andra sätt har slutat att handla med ryska motparter”, skriver förvaltarna.

Om man fokuserar på den nyss avslutade rapportsäsongen för det fjärde kvartalet, sker konflikten efter en period med god konjunktur i världsekonomin.

”Rapporterna för det fjärde kvartalet visade på god försäljningstillväxt, rekordstora orderstockar och bolagen utryckte sig hoppfullt om det kommande året. I den negativa vågskålen var att vinstmarginalerna inte fortsatte att förbättras. Det beror förstås på att det gångna året präglats av kraftiga uppgångar i många råvarupriser och transportkostnader”, skriver förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att värderingarna på många aktier kommit ned till attraktiva nivåer. Fonden har köpt selektivt i vissa bolag och ökat aktieandelen från 60 procent till 65 procent.
På grund av händelseutvecklingen i Ukraina menar förvaltarna att risken för kraftiga räntehöjningar har minskat vilket är positivt för aktier.

Fondens innehav med fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet uppges ha utvecklats starkt under februari. Bland positiva bidragsgivare fanns Örsted, OX2 och Nibe.

Gällande fondens aktivitet har fonden ökat i ABB och H&M ökats samt köpt Sandvik då värderingen kommit ned till intressanta nivåer.

Positionen i Astra Zeneca, som är ett av fondens största innehav, har under månaden minskats då aktien uppges ha klarat sig bra i förhållande till många andra. Positionen i de danska bolagen GN Group och försäkringsbolaget Tryg minskades.

Vid månadens slut var fondens största innehav Novo Nordisk, Investor och Alfa Laval med portföljvikter om 3,9, 3,9 respektive 3,8 procent.

Aktieandelen i fonden uppgick vid månadsskiftet till 65,1 procent. Räntedelen uppgick till 20,1 procent och likvider uppgick till 14,8 procent.

Lannebo Mixfond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,2Index MM, förändring i procent-3,8Fond i år, förändring i procent-9,5Index i år, förändring i procent-8,7

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons