Lannebo Europe Green Transition ökade 1,6 procent i juni – Nexans uppvisade en stabil utveckling

Publicerad

Fonden Lannebo Europe Green Transition steg 1,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 9,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carsten Dehn, Ulrik Ellesgaard och Philip Andreasen.

En positiv månad för den europeiska aktiemarknaden konstateras då rapportsäsongen uppges ha varit bättre än väntat.

”Vi fortsätter att se en utveckling mot gröna energilösningar och ett fokus på hållbarhet på de europeiska marknaderna. Vi såg lagstiftningsreformer som betonar koldioxidminskning, vilket skapar ökade möjligheter för bolag som är verksamma inom energiomställning och hållbarhet.”

Nexans och DiscoverIE stod för de mest positiva bidragen under månaden.

Nexans uppvisade en stabil utveckling och rapporteras dra nytta av sin övergång till förnybar energi samt nya kontrakt och partnerskap.

”Den ökande efterfrågan på Nexans innovativa lösningar inom olika sektorer, inklusive transport och infrastruktur, stärker vår investeringstes för Nexans.”

DiscoverIE hade även de en bra månad och levererade en stabil utveckling.

”Strategin att rikta in sig på produkter med högre marginaler och marknader med starka regulatoriska drivkrafter, som förnybar energi och medicinteknik, fortsätter att löna sig. Satsningen på innovation och utökad marknadsandel stärker vår investeringstes för DiscoverIE.”

De mest negativa bidragsgivarna var Volution Group och Lindab.

Volution Group som tidigare visat på stark finansiell utveckling stötte på utmaningar orsakade av ökade råvarukostnader och störningar i leveranskedjan.

”Vi har fortsatt tilltro till Volutions solida marknadsposition och dess potential att hantera
dessa kortsiktiga störningar. Vårt förtroende stärks ytterligare av deras strategiska förvärv, som förbättrar deras produktutbud och geografiska närvaro” kommenterar förvaltarteamet.

Lindabs lönsamhet försämrades då företaget mött ökad konkurrens och inflationstryck.

”Vi är dock fortsatt optimistiska till Lindabs långsiktiga utsikter med tanke på dess strategiska fokus på hållbarhet, ökad energieffektivitet och förbättrad inomhusluftkvalitet. Vi anser att dessa faktorer är avgörande i en tid som betonar miljömedvetenhet och hållbarhet, vilket underbygger vår positiva investeringstes för Lindab.”

Fondens tre största innehav var Renew Holdings, SPIE och LU-VE som utgjorde 5,3, 5,2 respektive 4,7 procent av portföljen.

Lannebo Europe Green Transition, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,6
Index MM, förändring i procent2,3
Fond i år, förändring i procent1,6
Index i år, förändring i procent9,0

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons