Lancelot Camelot ökade 4,5 procent i juni – ökat fokus på AI

Publicerad

Fonden Lancelot Camelot A steg 4,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Christian Granquist och Per Hedberg.

Inledningsvis kommenteras att uppgången på aktiemarknaden varit ovanlig då den präglats av smala uppgångar där exempelvis de tio största aktierna i S&P index stått för 80 procent av årsavkastningen.

Fondens aktieexponering uppges ha legat i snitt på 85,9 procent under det första halvåret.

Samtliga indikatorer har visat på försiktighet och att aktieallokeringen ska dras ned snarare än att ökas. Yieldkurvan har varit inverterad och är ett säkert tecken på räntemarknadens pessimistiska tro på recession medan aktiemarknaden bedöms tro på ett mjuklandningsscenario. Riskindikatorn och värderingen av aktiemarknaden har dock pekat mot försiktighet och riskmoment har inte saknats under året, exempelvis pekar man på bankkonkurserna i mars.

Centralbankerna har fortsatt att höja räntorna och penningmängden har för första gången på 50 år faktiskt sjunkit i både Europa och USA. Även andra makrofaktorer tycks ha pekat mot försiktighet under det första halvåret vilket talar emot den stigande börstrenden.

Angående val av investeringsteman valde man tidigt att ta exponering mot AI då denna trend är så omvälvande att man ej vågade stå utanför och man bedömer att trenden kommer att hålla i sig i säkert ett decennium.

Då AI är i ett tidigt skede har fonden tagit flera små innehav i mjuk- och hårdvarubolag som Nvidia, AMD och Snowflake samt ökat innehaven i Microsoft och Google.

Energiomställningen är ett annat fokusområde för fonden där man gjort flera nyinvesteringar under året. Fonden har tagit positioner i SPIE, Solaredge samt Darling Ingredients.

”Även Energiomställningen är något som vi tror kommer att pågå under minst ett decennium och vi anser att framtiden ser ljus ut”, skriver förvaltarna.

Dessa två teman bedöms ha potential till stark vinsttillväxt och tillväxtaktiernas värdering kommer gynnas av att den uppåtgående räntetrenden bryts och så småningom vänder.

”Sammanfattningsvis känner vi oss optimistiska inför våra investeringsteman och portföljbolag och kommer att använda resterande del av året för att utvärdera om det är dags att bli mer optimistiska även på allokeringsfronten och öka aktieandelen.”

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Microsoft, Thermo Fisher samt Visa med portföljvikter om 8,0, 6,9 respektive 5,1 procent.

Lancelot Camelot A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent4,5
Index MM, förändring i procent5,2
Fond i år, förändring i procent17,0
Index i år, förändring i procent19,3

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons