Lägre konsumtion än produktion på kopparmarknaden i oktober – ICSG

Publicerad

Marknadsdata indikerar att det rådde ett överskott, det vill säga konsumtionen var lägre än produktionen, på 46 000 ton på kopparmarknaden i oktober. För perioden januari-oktober var det ett underskott med 307 000 ton.

Under helåret 2021 var det underskott på 455 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG.

Produktionen av raffinerad koppar steg cirka 2,6 procent under januari-oktober jämfört med samma period i fjol. Konsumtionen ökade med cirka 2,7 procent.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons