Krigets påverkan på marknaderna är stora – Erik Penser

Publicerad

Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank, skriver i sin senaste veckovisa marknadsvy att kriget som Ryssland startat fortsätter eskalera och omvärlden fortsätter att reagera starkt där många globala företag nu valt att stänga ner sina verksamheter i Ryssland. Samtidigt planerar USA ett embargo mot rysk olja. Om oljan skulle nå 155 dollar fatet kan detta få ännu mer negativa effekter för global BNP. Tills man når ett sådant scenario har Erik Penser Bank valt att behålla sin strategi framöver.

Vidare skriver Thulin att vissa svenska banker menar att marknadsreaktionen efter Rysslands invasion är relativt mild. Detta är någonting Thulin inte håller med om.

”Vi kan inte blunda för de effekter kriget kan och kommer föra med sig. I alla fall inte inom en rad områden, till exempel förvaltning. IMF ser ”severe impact” på världens marknader. Vi vet att vi nu har reaktioner inom marknaden i linje med tidigare krig, finansiella kollapser och oerhörd stress. Vi förstår inte varför man beskriver kriget och dess påverkan som ”mild” (är det politik, eller för att man håller kvar vid sin verksamhet i Ryssland?). För de som inte justerat sina portföljer har Putins krig inneburit stora värdeförluster och säkerligen utraderade innehav”, skriver kapitalförvaltningschefen.

Fortsättningsvis skriver Thulin att man funderar mycket på hur världen kommer se ut framöver. I det korta perspektivet har man skyddat och omallokerat portföljen för att motverka marknadens nedgångar på grund av kriget.

”Vi kommer att se recessioner i delar av världen i år, förutom i Ryssland så även inom Europa där Tyskland redan ser ut att hamnat i teknisk lågkonjunktur. En väldigt viktig aspekt av allt detta är att globaliseringen kommer minska och världsordningen kommer förändras. Vi ser faktiskt redan detta i marknaderna. Detta är en ganska brutal utveckling (den kan förstås inte alls jämföras med det som sker i Ukraina). Vi ser att motpartsrisker stiger, att marknaden via optioner förbereder sig för en kollaps i Euro och svensk krona och så vidare, och viktigast av allt, relationen mellan världen och europeiska aktier bryts. Detta, tillsammans med volatiliteten i råvaror och inprisade osäkerheten, anser vi inte är ”milda reaktioner” utan ska tas på större allvar”.

Aktieallokeringen i portföljerna gör att Erik Penser både känner lugn och är försiktigt konstruktiva. Däremot är det mot en del hårda beslut där man utesluter svenska kronan och istället endast handlar i dollar samt euro, att inte investera i eurozonen och att hela exponeringen ska vara mot utvecklingsländer, Latinamerika och USA samt hålla sig till tillväxtaktier men framförallt att orka hålla det optionsskydd man har.

”Vi kommer inte behöva agera i portföljerna som det ser ut nu, då alla skydd och omallokeringar
var klara den 24 februari. Den stora differentieringen mellan marknader, värdepapper, valutor och
så vidare, till följd av Putins krig, har bara börjat”, avslutar Thulin.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons