Kopparmarknad visar överskott på 16 000 ton i januari – ICSG

Publicerad

Marknadsdata indikerar att det rådde ett överskott på kopparmarknaden i januari, det vill säga konsumtionen var lägre än produktionen. Marknadsöverskottet uppgick till cirka 16 000 ton under månaden.

Under helåret 2021 var det underskott på 439 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG.

Produktionen av raffinerad koppar steg cirka 1,9 procent under januari jämfört med samma period i fjol. Konsumtionen ökade med cirka 3,1 procent.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons