Konsumentförtroendet i USA ökade mer än väntat i juli

Publicerad

Konsumentförtroendet i USA ökade mer än väntat i juli.

Konsumentförtroendet förbättrades till 117,0 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 112,0.

Föregående månads utfall var 109,7.

USAjuli, 2023KonsensusFörändring mot konsensusjuni, 2023
Konsumentförtroende117,0112,04,5%109,7
Nuvarande situation160,0155,3
Förväntningar88,379,3

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons