Konsumentförtroendet i USA ökade mer än väntat i juli (uppdatering)

Publicerad

(Tillägg revidering)

Konsumentförtroendet i USA ökade mer än väntat i juli.

Konsumentförtroendet förbättrades till 117,0 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 112,0.

Föregående månads utfall reviderades till 110,1 från preliminärt 109,7.

USAjuli, 2023KonsensusFörändring mot konsensusjuni, 2023Reviderad
Konsumentförtroende117,0112,04,5%109,7110,1
Nuvarande situation160,0155,3
Förväntningar88,379,380,0

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons