Konsumentförtroendet i Polen ökade mer än väntat i juli

Publicerad

Konsumentförtroendet i Polen ökade mer än väntat i juli.

Konsumentförtroendet förbättrades till -24,9 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till -27,1.

Föregående månads utfall var -28,2.

Polenjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Konsumentförtroende-24,9-27,1-28,2

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons