Kollect on Demands försäljning renodlar bolaget mot plattformen, stort fokus på Storbritannien – vd

Publicerad

Avfallshanteringsbolaget Kollect on Demand meddelade på fredagen att man säljer av sin enhet för sopinsamling på Irland. Köpare är Beauparc, vilket är ett ledande irländskt sophanteringsbolag. Köpeskillingen är 25 miljoner kronor kontant.

I och med försäljningen renodlas verksamheten mot att bli ett tech-bolag. Vd John O’Connor uppger för Finwire att affären frigör kapital och skapar ett fokus mot onlineverksamheten. Planen för 2024 ligger fast.

Han ser möjligheter att Kollect on Demand exempelvis kan gå in på nya marknader men även stärka tillväxten genom förvärv. Fokus ligger på att växa i Storbritannien och växa organiskt.

“Vår huvudfokus är Storbritannien, vilket är en närliggande marknad med behov som ligger nära vår hemmamarknad Irland”, säger O´Connor.

Framöver blir bolaget mer tech-orienterat. Fokus är på att utveckla företagets onlineplattform för sophanteringsbeställningar. Enligt Kollect on Demand-chefen stärker även försäljningen det irländska bolagets balansräkning. Skulderna till InvoiceFair, som löper över två år, kan bantas samtidigt som det blir en kassa kvar för investeringar.

Finansiellt krymper Kollect on Demand initialt. Omsättningen för kvarvarande verksamhet var under förra året 50,3 miljoner kronor. Förlusten var 20,3 miljoner kronor. Den avyttrade verksamheten omsatte 16,4 miljoner kronor och redovisade ett resultat om 2,5 miljoner kronor.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons