Kindred lämnar nordamerikanska marknaden – genomför besparingsprogram

Publicerad

Bettingbolaget Kindred kommer att lämna den nordamerikanska marknaden och räknar med att ha fullbordat utträdet i slutet av andra kvartalet 2024, villkorat av myndighetsprocesser. Dessutom presenterar Kindred åtgärder för att accelerera lönsam tillväxt på sina kärnmarknader samt ett besparingsprogram. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärderna kommer efter den strategiska översyn som styrelsen initierade i våras. Som en del av det påbörjar Kindred omedelbart en process för att lämna den nordamerikanska marknaden.

Kindred kommer att omfördela finansiella resurser till sin kärnmarknader. Det möjliggör ett antal tillväxtprojekt, som nya varumärkeslanseringar, omallokering av marknadsinvesteringar och teknisk kapacitet samt fortsatt produktdifferentiering genom exklusivt innehåll.

När det gäller besparingsprogrammet väntas det leda till en minskning med fler än 300 anställda och konsulter under 2024. De årliga bruttobesparingarna väntas bli omkring 40 miljoner pund.

”De kostnadsbesparingar vi meddelar idag är nödvändiga och avgörande. Det är aldrig önskvärt att säga upp personal, men åtgärderna ger oss bättre möjlighet att säkerställa långsiktig tillväxt för Kindred på våra lokalt reglerade kärnmarknader. Nu fokuserar vi våra resurser och vår teknikkapacitet på strategiska projekt och utvalda marknader där vi ser tydlig potential att öka våra marknadsandelar”, säger Nils Andén, tillförordnad vd och koncernchef i Kindred.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons