Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 5,7 procent i februari – Nytt innehav i VEF

Publicerad

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 5,7 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Peter Lindvall och Håkan Telander.

Angående den ryska invasionen av Ukraina, som förvaltarna beskriver som en humanitär katastrof, skriver Lindvall och Telander om de ekonomiska aspekterna av kriget.

”Krasst ekonomiskt så är ekonomierna i Ryssland och Ukraina små och har därför en liten påverkan på världsekonomin och våra bolagsvinster. Men länderna är stora exportörer av olja, gas, metaller och spannmål vars priser nu stiger kraftigt. Det ger inflationsoro samtidigt som en allmän oro om investeringar och efterfrågan infinner sig. Det kan leda till stagflation, dvs både en fallande tillväxt och inflation samtidigt. Rädsla för stagflation och hur länge Ukrainakrisen skall hålla i sig samt rädsla för att kriget skall sprida sig till fler länder bidrar till den negativa börsutvecklingen”, skriver förvaltarna.

Fondens bästa innehav blev under månaden Berkshire Hathaway, Ratos och Alphabet. I den negativa vågskålen fanns däremot Prosus, Addlife och VNV Global. Portföljens aktieandel uppgick vid månadsskiftet till 97 procent.

Vad gäller fondens aktivitet under månaden skriver förvaltarna att man avyttrade innehaven i Addnode och Bure Equity. Angående Bure anser Lindvall och Telander att bolaget idag handlas till en hög premie och erbjuder låg riskpridning, då två innehav utgör hela 60 procent av det totala substansvärdet.

I februari fick fonden ett nytt innehav i form av VEF, som investerar i tillväxtfasen i privata Fintech-bolag med fokus på tillväxtmarknader. Det största innehavet i VEF är brasilianska Creditas, som är en digital långivare av konsumentkrediter.

”Creditas ser en stor möjlighet i Brasilien att växa genom att låna ut mot säkerhet då 70 procent av alla bostäder och bilar är obelånade och räntorna på blancolån är skyhöga. Mot säkerhet kan Creditas erbjuda lån till betydligt lägre ränta. Under fjärde kvartalet ökade Creditas intäkter med 209 procent. VEF ser Creditas som ett kärninnehav som kommer starkt kommer att bidra till VEF:s substanstillväxt. Totalt finns 14 bolag i VEF:s portfölj”, skriver förvaltarna.

Vidare har fonden också ökat i Lundbergföretagen.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Investor, Ratos och Alphabet med portföljvikterna 8,3, 7,6 respektive 7,1 procent. Störst geografisk exponering hade fonden vid tidpunkten mot Norden, där 56 procent av portföljen fanns allokerad.

Kavaljer Investmentbolagsfond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-5,7Fond i år, förändring i procent-13,8

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons