Karolinska Development: Går stärkt in i 2022 – Penser

Publicerad

In i 2022 med stärkt position

Karolinska Development redovisar ett substansvärde om 978 mkr vid utgången av Q4 eller 5,6 kr per aktie, vilket dock inte inkluderar emissionen som registrerades i februari 2022. Resultatet för helåret uppgick till 171 mkr och totala investeringar uppgick till 69 mkr för helåret. Avyttringar av portföljbolag bidrog med 56 mkr.

https://docs.penser.se/a/2608/KDEV20220301.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/gar-starkt-in-i-2022-karolinska-development

Penser Access

Annons