Karo Pharma siktar på att ta in 2,5 miljarder kronor via garanterad företrädesemission

Publicerad

Läkemedelsbolaget Karo Pharma har med stöd från bemyndigande från stämman beslutat att genomföra en företrädesemission om 2 508 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Företrädesemissionen genomförs i syfte att återbetala brygglånefaciliteten som upptogs i samband med förvärvet av Sylphar International NV samt att stärka Karo Pharmas finansiella kapacitet att genomföra förvärv av bolag och produktportföljer samt tillvarata andra marknadsmöjligheter och fortsätta arbetet med att internalisera försäljningsorganisationen”, skriver bolaget.

Nyemissionen är fullt garanterad och teckningskursen har fastställts till 52 kronor till aktie. Aktieägare har företrädesrätt att teckna 3 aktier per 14 befintliga. Sista dagen att erhålla teckningsrätter är den 21 mars. Handeln i rätterna kommer att ske från och med den 28 mars till och med den 6 april och teckningsperioden löper från och med den 28 mars till och med den 11 april.

Garant är Karo Pharmas största aktieägare, Karo Intressenter, som äger 81,4 procent av aktierna. Aktieägare som inte deltar i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 17,6 procent, men kan delvis kompensera det genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons