Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 77,6 procent i februari

Publicerad

Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i USA steg till 77,6 procent i februari, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 77,9.

Föregående månads utfall reviderades till 77,3 från 77,6.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %februari, 2022KonsensusFörändring mot konsensusjanuari, 2022RevideradKapacitetsutnyttjande77,677,9-0,4%77,677,3Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons