Kallebäck Property minskar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Kallebäck Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under helåret 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 85 miljoner kronor (76,0), en ökning med 11,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 80,4 miljoner kronor (72,6), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 57,9 miljoner kronor (59,0), en minskning med 1,9 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -23,2 miljoner kronor (-7,9).

Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -21,4 miljoner kronor (17,6).

Resultatet efter skatt blev 10,5 miljoner kronor (54,5), en minskning med 80,7 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie som ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen om 3 kronor per aktie.

Kallebäck Property äger en fastighet i Kallebäck, Göteborg, som är uthyrd till Saab. Hyreskontraktet löper fram till den 31 december 2031.

Kallebäck Property, Mkr20232022Förändring
Hyresintäkter8576,011,8%
Driftnetto80,472,610,7%
Förvaltningsresultat57,959,0-1,9%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-23,2-7,9
Värdeförändringar derivat, orealiserat-21,417,6
Nettoresultat10,554,5-80,7%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons