Kalender tisdag 11 januari

Publicerad

BÖRS
Stämmor
13:00 24Storage (extra)

Corporate Actions
Latvian Forest exklusive rätt N 1:10, 7,50 kronor per aktie

Övriga händelser
08:45 ICA månadsförsäljning
11:00 SAS passagerarstatistik

MAKRO
01:01 Storbritannien detaljhandelsförsäljning BRC jämförbar försäljning
01:30 Australien detaljhandelsförsäljning preliminär
01:30 Australien handelsbalans
03:30 Australien detaljhandelsförsäljning reviderad
06:30 Nederländerna KPI
06:30 Sverige företagarindikator
07:00 Japan ledande indikatorer preliminär
08:00 Litauen PPI
09:00 Spanien industriproduktion
09:30 Sverige statens betalningar (Riksgälden)
10:00 Italien detaljhandelsförsäljning
12:00 Lettland KPI
12:00 Sydafrika industriproduktion
12:00 USA NFIB konfidensindex småföretag
13:00 Brasilien KPI
13:00 Mexiko industriproduktion
14:55 USA Redbook
15:12 Federal Reserve tal av Mester
15:30 Federal Reserve tal av George
18:00 EIA månadsrapport oljemarknaden
22:00 Federal Reserve tal av Bullard
22:30 USA API veckovis oljelager

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons