Kalender onsdag 14 december

Publicerad

BÖRS
Rapporter
Ospecificerad tid: Imsys

Utländska rapporter
Före börsöppning: Inditex, Tui

Efter börsstängning: Lennar

Stämmor
Bico (extra), Emilshus (extra), Pierce (extra), 10:00 Cint (extra), 12:00 Agtira (extra)

Investerarmöte
13:00 Note kapitalmarknadsdag
17:00 Eurobattery Minerals telefonkonferens

Handlas exklusive utdelning
Sdiptech för preferensaktien (utd 2,00 kr)

Corporate Actions
Endomines avnotering sista dag för handel på Nasdaq Stockholm (flyttar till Helsingfors)
Twiik exklusive rätt N 1:1, 50 öre per aktie
Viking Supply Ships sista dag för handel på Nasdaq Stockholm före byte till First North
Wntresearch exklusive rätt N 1:1, 30 öre per aktie

Övriga händelser
Global zinkproduktion
USA arkitektindex

MAKRO
00:01 Sydkorea arbetslöshet
00:50 Japan Tankanrapport
00:50 Japan maskinorder
05:30 Japan industriproduktion reviderad
07:00 Finland KPI
07:30 Indien grossistpriser
08:00 Storbritannien KPI
08:00 Storbritannien PPI
08:00 Sverige KPI
08:30 Schweiz PPI
09:00 Spanien KPI reviderad
09:00 Sydafrika KPI
10:00 IEA månadsrapport oljemarknaden
10:00 Sverige, sysselsättnings-prognoser från Arbetsförmedlingen
10:30 Storbritannien husprisindex
11:00 EMU industriproduktion
12:00 Portugal KPI reviderad
12:00 Sydafrika detaljhandelsförsäljning
13:00 Sverige vattenmagasin
13:00 USA ansökan om bolån
14:30 USA importpriser
16:30 USA DOE veckovis oljelager
17:00 Ryssland BNP kvartal
20:00 Federal Reserve räntebesked (inklusive prognoser)
20:30 Federal Reserve presskonferens efter räntebesked
22:00 Sydkorea importpriser

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons