Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund ökade 0,8 procent i mars – perifera Europa bidrog positivt

Publicerad

Fonden Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund steg 0,8 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Sedan årsskiftet är fonden oförändrad och är därmed sämre än index som har ökat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mark Nash och Huw Davies.

Inledningsvis skriver förvaltarna att utvecklingen på obligationsmarknaderna var blandad i mars, där obligationsräntor överlag utvecklades i sidled under månaden även om de amerikanska steg i slutet av månaden.

”Den amerikanska ekonomin fortsätter att visa styrka, vilket ifrågasätter prissättningen av räntesänkningarna under resten av året. Inflationssiffrorna ser fortfarande lovande ut och kommer sannolikt närma sig inflationsmålen under året”, skriver förvaltarna.

För fondens del utvecklades perifera regioner i Europa starkt när de europeiska spreadarna minskade. Exponeringen mot tillväxtmarknader dämpade däremot utvecklingen, även om enstaka valutor på marknaden bidrog positivt.

Vidare skriver förvaltarna att tillväxtutsikterna ser starkare ut i USA än i Europa, där den ekonomiska aktiviteten bromsat in. Samtidigt har marknaderna börjat prisa in terminsinflation i takt med ett stigande oljepris vilket ökar oron på marknaden.

Under månaden har durationen varit så gott som oförändrad. Fonden har minskat exponeringen mot perifera Europa, ersatt det med europeiska kärnräntor och sålt Frankrike, Italien och Spanien. Exponering mot lokala tillväxtmarknader var närmast oförändrad.

Slutligen poängteras att den globala ekonomin verkar återhämta sig, där inte bara USA visar styrka utan även andra delar av världsekonomin. Och även om aktiviteten i Europa fortfarande är svag, så finns det tecken på att tillverkningen börjar ta fart igen, enligt förvaltarna.

”De flesta centralbanker verkar angelägna om att åtminstone genomföra en liten serie räntesänkningar i år, men det kan mycket väl vara så att fönstret för att göra det stängs snabbt, särskilt med tanke på att ett val väntar mot slutet av året.”

De största innehaven vid månadsskiftet var tyska statsobligationer och italienska statsobligationer.

Fondens yield uppgick till 5,36 procent och den effektiva durationen låg vid månadsskiftet på 3,17 år. Den genomsnittliga kreditratingen i fonden var A+.

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent0,8
Index MM, förändring i procent0,4
Fond i år, förändring i procent0,0
Index i år, förändring i procent1,3

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons