Jupiter Japan Select minskade 1,6 procent i mars – ränteoro och inflation präglade första kvartalet

Publicerad

Fonden Jupiter Japan Select minskade 1,6 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Dan Carter och Mitesh Patel.

Angående årets inledande kvartal skriver förvaltarna att perioden präglades av ökad oro för inflation och stigande räntor, en oro som intensifierades ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. Som en konsekvens av dessa händelser föll framförallt kurserna hos tillväxtaktier.

Vad gäller det makroekonomiska läget i Japan uppger förvaltarna att landets konsumentprisindex för februari steg med 0,9 procent, vilket är långt under nivåerna för andra utvecklade ekonomier. Samtidigt menar Carter och Patel att detta trots allt är den högsta nivån som landet uppmätt under hela pandemin.

Under det första kvartalet föll fonden totalt med 11,3 procent, mätt i amerikanska dollar. Förvaltarna skriver att fonden historiskt ofta har överpresterat mot fallande marknader, men att årets första månader utgjort ett undantag. De menar att detta är en konsekvens av flera olika faktorer, där portföljinnehaven i hög grad missgynnades av sektorrotationen från tillgångslätta och snabbt växande bolag med högre värderingar.

På bolagsnivå missgynnades fonden mest av sitt innehav i Net Protections, som under kvartalet tappade ungefär halva sitt marknadsvärde. Förvaltarna uppger att man varit i kontakt med ledningen, som bekräftar att man haft vissa problem relaterat till efterfrågan, men att affärsmodellen är oförändrad.

I den positiva vågskålen fanns en blandning av bolag som karaktäriseras av låga värderingar, hög direktavkastning och hög tillgångsintensitet, faktorer som gynnats av de senaste månadernas börsklimat. Bland enskilda bolag som utvecklades i positiv riktning fanns telekomjätten KDDI, försäkringsbolaget Tokio Marine, finansiella tjänstebolaget Orix samt byggbolaget Hazama Ando.

Jupiter Japan Select, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,6
Index MM, förändring i procent-1,0
Fond i år, förändring i procent-11,3
Index i år, förändring i procent-6,2

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons