JS Security: Förvärv öppnar upp för en snabbare expansion – Analyst Group

Publicerad

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under år 2021 har JS Security tagit stora kliv i sitt utvecklingsarbete, vilket har resulterat i att Bolaget vid inledningen på år 2022 lanserat B2B-produkten Security-as-a-Service, samt dess P2P-nätverk. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, och applicerade prisnivåer, estimeras försäljningstillväxten ta fart från år 2022, för att tills år 2023 uppgå till ca 17,5 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 4,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 9,5 kr.

https://www.analystgroup.se/analyser/js-security-q4-21/

Analyst Group

Annons