Jonathan Sundqvist lämnar styrelserna för Söder Sportfiske och Cdon

Publicerad

Jonathan Sundqvist lämnar sina styrelseplatser i Cdon och Söder Sportfiske den 17 respektive 24 juli. Detta då han avslutar sin anställning på bolagens storägare Rite Ventures, för att fokusera på andra professionella åtaganden.

”Vi vill tacka Jonathan Sundqvist för hans insats för Söder Sportfiske under det gångna året och önskar honom all lycka i hans framtida åtaganden”, säger Josephine Salenstedt, styrelseordförande i Söder Sportfiske.

”Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Jonathan Sundqvist för hans betydande bidrag till Cdon, och vi önskar honom framgång i hans framtida strävanden”, kommenterade Christoffer Norman, styrelsens ordförande i Cdon.

Styrelsen i respektive bolag är fortsatt beslutför, därför planeras ingen extra stämma för att utse en ny styrelseledamot förrän vid nästa årsstämma.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons