Itab minskar omsättning men ökar vinsten

Publicerad

Butiksinredningsbolaget Itab Shop Concept redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten och kassaflödet förbättrades.

Omsättningen sjönk 13,8 procent till 1 504 miljoner kronor (1 745).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 159 miljoner kronor (143), med en justerad ebitda-marginal på 10,6 procent (8,2).

Rörelseresultatet blev 91 miljoner kronor (63), med en rörelsemarginal på 6,1 procent (3,6). Föregående års siffror har belastats med engångsposter om -17 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 53 miljoner kronor (27), en nära fördubbling.

Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 213 miljoner kronor (-4).

”Fokus på kort sikt ligger tydligt på operationell effektivitet där vi målmedvetet driver försäljningsarbetet, effektiviserar verksamheten och minskar kapitalbindningen”, uppger vd Andréas Elgaard.

Itab, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 5041 745-13,8%
EBITDA, justerat15914311,2%
EBITDA-marginal, justerad10,6%8,2%
Rörelseresultat916344,4%
Rörelsemarginal6,1%3,6%
Nettoresultat532796,3%
Resultat per aktie, kronor0,260,07271,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet213-4

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons