Inziles styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i elfordonsföretaget Inzile kallas till årsstämma tisdagen den 21 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Håkan Örtenholm
samt styrelseledamöterna Leif Lindqvist, Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelos och Juan Carlos Del Rio.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 55 procent.

Vidare föreslås att en valberedning ska införas inför årsstämman 2023.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons