Intuitive Surgicals resultat ökade mer än väntat

Publicerad

Intuitive Surgical, som är kund till svenska Surgical Science, redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var bättre än väntat. Aktien var upp 3,5 procent i efterhandeln.

Omsättningen steg 11,2 procent till 1,89 miljarder dollar (1,70). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1,87.

Antalet globala da Vinci-operationer ökade med cirka 16 procent mätt som årstakt under kvartalet. Företaget placerade 313 da Vinci-kirurgiska system, jämfört med 312 under motsvarande period året före.

Företaget ökade sin installerade bas av da Vinci-kirurgisystem till 8 887 system per den 31 mars 2024, vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med 7 779 i slutet av första kvartalet 2023.

Resultat per aktie uppgick till 1,51 dollar (1,00). Justerat resultat per aktie blev 1,50 dollar (1,23), väntat var 1,42.

Bolaget ger ingen prognos.

Intuitive Surgical, BUSDQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning1,891,871,1%1,7011,2%
Justerat resultat per aktie, USD1,501,425,6%1,2322,0%
Resultat per aktie, USD1,511,0051,0%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons