Intrum minskade resultatet – ställer in nästa års utdelning (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering kommentar om intäkter och inställd utdelning)

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntat.

Omsättningen steg 1,9 procent till 4 972 miljoner kronor (4 879). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 4 806.

”Servicing-intäkterna ökade med 23 procent till 1 253 miljoner kronor (1 019) under kvartalet. Vi såg också en fortsatt stark utveckling avseende årliga kontraktsvärden (ACV) med en ökning om 233 miljoner kronor under Q2 2023, vilket innebär att siffran för det första halvåret 2023 nu uppgår till 396 miljoner kronor”, skriver bolaget

Rörelseresultatet blev 1 291 miljoner kronor (1 561), väntat rörelseresultat var 1 313. Rörelsemarginalen var 26,0 procent (32,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 468 miljoner kronor (1 701), väntat var 1 433, med en justerad rörelsemarginal på 29,5 procent (34,9).

Resultatet efter skatt blev 64 miljoner kronor (734).

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (5,50).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 063 miljoner kronor (2 204).

”Styrelsen och ledningen avser vid nästa årsstämma att inte föreslå någon utdelning under 2024”, skriver vd Andrés Rubio.
”Dessutom undersöker vi ytterligare åtgärder för att minska skuldsättningen”, fortsätter han.

Intrum, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning4 9724 8063,5%4 8791,9%
Rörelseresultat1 2911 313-1,7%1 561-17,3%
Rörelsemarginal26,0%27,3%32,0%
Rörelseresultat, justerat1 4681 4332,4%1 701-13,7%
Rörelsemarginal, justerad29,5%29,8%34,9%
Nettoresultat64734-91,3%
Resultat per aktie, kronor0,115,50-98,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet2 0632 204-6,4%

Konsensusdata från bolaget

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons