Intrum minskade justerade rörelseresultatet mer än väntat (uppdatering)

Publicerad

(uppdaterar med mer information)

Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var sämre än väntat.

Intäkterna steg 14 procent till 4 257 miljoner kronor (3 748). De justerade intäkterna steg 8,1 procent till 4 891 miljoner kronor (4 524). Utfallet kan jämföras med en enkätsammanställning från bolaget som låg på 4 888.

Cash ebitda var upp 2 procent till 2 782 miljoner kronor (2 728).

Rörelseresultatet blev 470 miljoner kronor (645), väntat rörelseresultat var 1 006. Rörelsemarginalen var 9,6 procent (14,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 155 miljoner kronor (1 068), väntat var 1 205, med en justerad rörelsemarginal på 23,6 procent (23,6).

Resultatet efter skatt blev -179 miljoner kronor (70).

Resultat per aktie uppgick till -1,98 kronor (0,19).

Nettokassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 146 miljoner kronor (1 401).

Skuldsättningsgraden är oförändrad på 4,4x och inkluderar 0,1x i ofördelaktiga valutakursförändringar

Bolaget uppger att det svagare första kvartalet ligger i linje med förväntningarna och att bolaget kommer fortsätta att fokusera på att uppnå målen som presenterades under kapitalmarknadsdagen.

”Med fortsatt inflation och behov av att förbättra marginalerna, fortsatte vi att undersöka åtgärder för ytterligare kostnadsbesparingar. I tillägg till de 800 miljoner kronor i kostnadsbesparingar som genomfördes 2023, har vi identifierat ytterligare åtgärder som kommer att generera kostnadsbesparingar på cirka 400 miljoner kronor under 2024 och ytterligare cirka 300 miljoner kronor under 2025. Hittills har vi realiserat cirka 500 miljoner kronor i kostnadsbesparingar”, skriver vd Andrés Rubio.

Intrum, MkrQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Justerade intäkter4 8914 8880,1%4 5248,1%
Rörelseresultat4701 006-53,3%645-27,1%
Rörelsemarginal9,6%20,6%14,3%
Justerat rörelseresultat1 1551 205-4,1%1 0688,1%
Justerad rörelsemarginal23,6%24,7%23,6%
Nettoresultat-17970
Resultat per aktie, kronor-1,980,19
Kassaflöde från löpande verksamhet1 1461 401-18,2%

Konsensusdata från bolaget

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

Annons