Intellego Technologies: Står inför en spännande tillväxtperiod – Analyst Group

Publicerad

Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) har fortsatt visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter. Rapporten för det fjärde kvartalet år 2021 presenterade en försäljningstillväxt om 20 %, samtidigt som Bolaget har radat upp flera avsiktsförklaringar efter utgången av kvartalet, vilket bäddar för fortsatt tillväxt. Med hänsyn till detta, estimerar Analyst Group att Intellego kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att till år 2023 nå intäkter om 62 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel om P/S 6,8x och diskonteringsränta om 12 % ger det ett nuvärde om 17,3 kr per aktie i ett Base scenario.

https://www.analystgroup.se/analyser/intellego-technologies-q4-21/

Analyst Group

Annons