Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA minskade mer än väntat i juli

Publicerad

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA minskade mer än väntat i juli.

Tjänsteindexet sjönk till 52,4 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 54,0.

Föregående månads utfall var 54,4.

Det sammanvägda indexet sjönk till 52,0 i juli. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 53,0.

Föregående månads utfall var 53,2.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAjuli, 2023Konsensusjuni, 2023
Inköpschefsindex för tjänstesektorn52,454,054,4
Inköpschefsindex sammanvägt52,053,053,2

Konsensusdata från Bloomberg

Asija Eminovic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons