Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Frankrike minskade mer än väntat i december

Publicerad

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Frankrike minskade mer än väntat i december.

Tjänsteindexet sjönk till 48,1 i december. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 49,0.

Föregående månads utfall var 49,3.

Det sammanvägda indexet sjönk till 48,0 i december. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat ett oförändrat värde på 48,7.

Föregående månads utfall var 48,7.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Frankrikedecember, 2022Konsensusnovember, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn48,149,049,3
Inköpschefsindex sammanvägt48,048,748,7

Konsensusdata från Bloomberg

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons