Inflationen skapar återigen huvudvärk för Riksbanken – Öhman

Publicerad

Den svenska inflationen inkom högre än väntat för juni.

På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 9,3 procent (+9,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 9,0 procent. Inflationstakten i juni påverkades framför allt av ökade räntekostnader som bidrog med 3,1 procentenheter, vilket Finwire rapporterat tidigare i morse.

Inflationstakten enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) var 6,4 procent i juni mot 6,7 procent i maj. Här var väntat 6,0 procent. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 8,1 procent i juni, vilket är en nedgång jämfört med maj då den var 8,2 procent.

”Detta skapar återigen huvudvärk för Riksbanken och mycket tyder på att direktionen har mycket mer arbeta att göra för att få ner inflationen till 2 procent”, uppger Öhmans räntechef Lars Kristian Feste för Finwire.

Han fortsätter.

”Under den senaste veckan har dock kronan stärkts rejält och flera marknadsaktörer anger anledningen till att utländska konton har stängt ned sina korta exponeringar i kronan. Oavsett detta så råder det ingen tvekan om att Riksbanken kommer att höja räntan i september. Det är mycket sannolikt med en höjning även i december så att styrräntan kommer att nå 4,25 procent till nyår.”

Swedbank har gett en snabbkommentar till statistiken.

”Sammantaget var dagens siffror återigen på den höga sidan och tyder på att inflationen återigen kommer att överträffa förväntningarna i tid för nästa penningpolitiska möte i slutet av september. Det kommer dock att komma ytterligare två inflationsutfall fram till dess och det finns gott om tid för inflationen att potentiellt överraska i båda riktningarna”, uppger storbanken.

Den senaste tidens appreciering av kronan tar också bort en del av pressen på Riksbanken, fortsätter banken. Inflationen väntas dock vara fortsatt alltför trögrörlig. Swedbank behåller sin prognos om ytterligare två räntehöjningar i följd på 25 punkter i september och november.

Även Nordea tar upp att inflationen inkommit högre än banken förutspått.

”Sammantaget var inflationssiffrorna för juni något högre än vi hade förväntat oss och klart över Riksbankens prognos. Den höga tjänsteinflationen, som Riksbanken följer noga, är ett bekymmer för banken. SEK har stärkts den senaste tiden, men den högre inflationen än väntat stärker bilden av att Riksbanken höjer räntan med 25 punkter till 4,0 procent i september”, skriver den pannordiska storbanken.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergkvist twittrar att inflationen varit en stor besvikelse och att Riksbankens nästa höjning cementeras.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons