Indutrades ebita-resultat i linje med förväntningarna

Publicerad

Teknikhandelsbolaget Indutrade redovisar ett ebita-resultat i linje med förväntningarna i andra kvartalet 2023.

Omsättningen steg 21,2 procent till 8 100 miljoner kronor (6 683). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 7 946. Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (10).

Ebita-resultatet uppgick till 1 213 miljoner kronor (1 023), väntat 1 206, med en ebita-marginal på 15,0 procent (15,3).

Rörelseresultatet blev 1 061 miljoner kronor (908). Rörelsemarginalen var 13,1 procent (13,6).

Resultatet före skatt var 939 miljoner kronor (871).

Resultatet efter skatt blev 724 miljoner kronor (675), analytikerkonsensus 739.

Resultat per aktie hamnade på 1,99 kronor (1,85).

Orderingången landade på 7 829 miljoner kronor (7 029).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 112 miljoner kronor (622).

Indutrade, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Orderingång7 8297 02911,4%
Nettoomsättning8 1007 9461,9%6 68321,2%
Organisk försäljningstillväxt, procent710-30,0%
EBITA1 2131 2060,6%1 02318,6%
EBITA-marginal15,0%15,2%15,3%
Rörelseresultat1 06190816,9%
Rörelsemarginal13,1%13,6%
Resultat före skatt9398717,8%
Nettoresultat724739-2,0%6757,3%
Resultat per aktie, kronor1,991,857,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet1 11262278,8%

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons