Indutrades ebita-resultat i linje med förväntningarna (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Teknikhandelsbolaget Indutrade redovisar ett ebita-resultat i linje med förväntningarna i andra kvartalet 2023.

Nettoomsättningen steg 21,2 procent till 8 100 miljoner kronor (6 683). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 7 946 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (10).

Ebita-resultatet uppgick till 1 213 miljoner kronor (1 023), väntat var 1 206 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 15,0 procent (15,3).

Rörelseresultatet blev 1 061 miljoner kronor (908). Rörelsemarginalen var 13,1 procent (13,6).

Resultatet före skatt var 939 miljoner kronor (871).

Resultatet efter skatt blev 724 miljoner kronor (675), analytikerkonsensus låg här på 739 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,99 kronor (1,85).

Orderingången landade på 7 829 miljoner kronor (7 029). Det var en minskning på 1 procent för jämförbara enheter.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 112 miljoner kronor (622).

Efterfrågan under det andra kvartalet var fortsatt på en hög och stabil nivå. Orderingången uppgick till 7,8 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Majoriteten av bolagen uppvisade en ordertillväxt och trots starka jämförelsetal var den organiska orderingången sammantaget i stort sett oförändrad. Det var fortsatt stor variation i efterfrågan mellan olika bolag, segment och länder, med starkast utveckling hos bolag med kunder inom VA-segmentet och verkstadsindustrin. Efterfrågan var svagast för bolag med kunder inom infrastruktur och anläggning.

Indutrade har hittills i år förvärvat sex företag, med en total årsomsättning om 900 miljoner kronor.

– Utvecklingen under det första halvåret 2023 har varit fortsatt positiv med hög och stabil efterfrågan, även om marknadsläget varierat för våra bolag. Bland de större kundsegmenten är det endast infrastruktur och anläggning som uppvisat en avmattning. Våra bolag arbetar nära kunderna och följer löpande marknadsutvecklingen noggrant. Orderstocken är fortsatt god och flera av våra bolag är väl positionerade i strukturellt växande marknadsområden med goda möjligheter till fortsatt tillväxt, kommenterar Bo Annvik, vd och koncernchef i Indutrade i delårsrapporten.

Indutrade, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Orderingång7 8297 02911,4%
Nettoomsättning8 1007 9461,9%6 68321,2%
Organisk försäljningstillväxt, procent710-30,0%
EBITA1 2131 2060,6%1 02318,6%
EBITA-marginal15,0%15,2%15,3%
Rörelseresultat1 06190816,9%
Rörelsemarginal13,1%13,6%
Resultat före skatt9398717,8%
Nettoresultat724739-2,0%6757,3%
Resultat per aktie, kronor1,991,857,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet1 11262278,8%

Konsensusdata från Bloomberg

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons