Inditex ökade rörelseresultatet men mindre än väntat under 2021/2022

Publicerad

Spanska klädbolaget Inditex redovisar en omsättning i linje med förväntat under helåret 2021/2022. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 35,9 procent till 27,72 miljarder euro (20,40). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 27,86.

Ebitda-resultat blev 7,18 miljarder euro (4,55), väntat 7,6, med en ebitda-marginal på 25,9 procent (22,3).

Rörelseresultatet blev 4,28 miljarder euro (1,51), väntat rörelseresultat var 4,77. Rörelsemarginalen var 15,4 procent (7,4).

Resultatet före skatt var 4,2 miljarder euro (1,40).

Resultatet efter skatt blev 3,24 miljarder euro (1,10), analytikerkonsensus 3,67.

Resultat per aktie hamnade på 1,042 euro (0,355).

I utdelning föreslås 0,93 euro per aktie (0,70), bestående av en ordinarie utdelning på 0,63 euro och en extrautdelning på 0,30 euro.

Inditex, BEUR2021/2022KonsensusFörändring mot konsensus2020/2021FörändringNettoomsättning27,7227,86-0,5%20,4035,9%EBITDA7,187,6-5,5%4,5557,8%EBITDA-marginal25,9%27,3%22,3%Rörelseresultat4,284,77-10,3%1,51183,4%Rörelsemarginal15,4%17,1%7,4%Resultat före skatt4,21,40200,0%Nettoresultat3,243,67-11,7%1,10194,5%Resultat per aktie, EUR1,0420,355193,5%Utdelning per aktie, EUR0,930,7032,9%Konsensusdata från Bloomberg

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons