Index Pharma i avtal om omvänt förvärv av Flerie Invest

Publicerad

Läkemedelsbolaget Index Pharma har ingått ett villkorat avtal om omvänt förvärv av Flerie Invest, enligt ett pressmeddelande. Flerie Invest grundades 2011 av Thomas Eldered som också var med och grundade samt byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel.

Flerie Invest investerar i life science och dess största innehav idag är Xspray Pharma, Mendus och Nanologica.

Index Pharma kommer att förvärva Flerie genom en apportemission på 6 073 miljoner nya aktier. Genom transaktionen kommer Flerie att bli dotterbolag till Index Pharma, och Fleries aktieägare att äga 91,9 procent av aktierna och rösterna i Index Pharma. Resterande cirka 8,1 procent tillfaller Index Pharmas befintliga aktieägare.

Som en följd av transaktionen kommer Index Pharma att byta namn till Flerie.

Flerie värderas i transaktionen till 3 073 miljoner kronor, och Index Pharma till cirka 269 miljoner kronor.

Som en del av transaktionen och den fortsatta finansieringen av nya Flerie har ett antal institutionella investerare, däribland befintliga aktieägarna Fjärde AP-Fonden, HBM Healthcare Investments, Linc och SEB Stiftelsen, åtagit sig att teckna nya aktier i en riktad nyemission. Denna kapitalanskaffning kommer att tillföra bolaget totalt cirka 520 miljoner kronor före transaktionskostnader.

En extrastämma kommer att hållas den 10 juni för att besluta om affären, apportemissionen och emissionsbemyndigande för kapitalanskaffningen.

Genomförandet av transaktionen är bland annat villkorat av beslut vid de extra bolagsstämmorna (en andra extrastämma ska också hållas för övriga beslut som föranleds av transaktionen), och att bolaget erhåller godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons