Impact Coatings minskar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Teknikbolaget Impact Coatings redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 80,0 procent till 4,0 miljoner kronor (20,0).

Både rörelseresultatet och resultatet efter skatt blev -15,9 miljoner kronor (-9,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,1 miljoner kronor (3,5).

Likvida medel uppgick till 97,2 miljoner kronor (193,6).

Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 4,8 miljoner kronor (22,0). Värdet på orderboken för beläggningstjänster, inklusive metaller för elektrolys, var vid periodens utgång 2,0 miljoner kronor (16,8).

Efter kvartalets slut fick bolaget ett officiellt godkännande som volymleverantör av Coating Services åt en kinesisk bränslecellstillverkare gällande Premium FC-beläggning för tunga bränslecellsfordon.

”Vi är nu en bit in i 2024, en tid av både utmaningar och spännande möjligheter. Impact Coatings påverkas fortsatt av försenade ordrar inom elektrolys och till följd av det strategiska beslutet att leverera ut det vi hade i orderböckerna i slutet av förra året är Q1 ett förväntat sämre kvartal. Vi är inte nöjda med utfallet men har upprätthållit ett högt tempo försäljningsmässigt och därmed ökat vår närvaro på marknaden. Under kvartalet har vi både stärkt befintliga relationer och välkomnat sju nya kunder i instegsaffären Coating Services”, skriver vd Jonas Nilsson.

Impact Coatings, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning4,020,0-80,0%
Rörelseresultat-15,9-9,1
Nettoresultat-15,9-9,1
Kassaflöde från löpande verksamhet-12,13,5
Likvida medel97,2193,6-49,8%

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire

Annons