Igrenes styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i gasprospekteringsbolaget Igrene kallas till årsstämma måndagen den 23 januari i Mora.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Karl-Åke Johansson, ledamöterna Annette Berkhahn Blyhammar, Lars Svensson och Mats Budh samt suppleant Andreas Gidlund.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 34,78 miljoner aktier och högst 139,13 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Vid riktade nyemissioner får högst 10 miljoner nya aktier emitteras.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons