Idun Industrier ökar omsättning och vinst under fjärde kvartalet – organisk tillväxt 20,5 procent (uppdatering)

Publicerad

(Uppdaterar med utdelningen)

Industribolaget Idun Industrier redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten ökade.

Bolaget har utvecklats starkt under det fjärde kvartalet drivet av såväl förvärv som en stark underliggande industrikonjunktur.

Omsättningen steg 91,8 procent till 364,5 miljoner kronor (190,0). Organisk tillväxt var 20,5 procent.

Rörelseresultatet blev 35,0 miljoner kronor (11,5), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (6,1).

Resultatet före skatt var 27,1 miljoner kronor (5,4).

Resultatet efter skatt blev 14,6 miljoner kronor (1,9).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,80 kronor per aktie.

”2021 har präglats av en god industrikonjunktur med stark återhämtning från ett i högre utsträckning coronapåverkat 2020. Iduns välskötta kvalitetsbolag har under dessa gynnsamma förutsättningar presterat mycket bra. Organisk omsättningstillväxt i fjärde kvartalet summerar till 20,5 procent och organisk ebita-tillväxt till dryga 50 procent. Motsvarande siffror för helåret 2021 var 19 procent och 32 procent”, kommenterar vd Karl-Emil Engström och fortsätter:

”Även förvärvstakten har varit hög och under 2021 har Idungruppen växt med ytterligare fem typiska Idunbolag, bolag som är välskötta, nischade och med en stark marknadsposition. Total tillväxt under 2021 summerar till en ökning i nettoomsättning med 71 procent och en ebita som steg med 115 procent.”

Vidare kungör Duni-chefen att bolagsgruppen har begränsad försäljning i Ryssland och Ukraina.

Idun Industrier, MkrQ4-2021Q4-2020FörändringNettoomsättning364,5190,091,8%Rörelseresultat35,011,5204,3%Rörelsemarginal9,6%6,1%Resultat före skatt27,15,4401,9%Nettoresultat14,61,9668,4%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons