Idun Industrier avser emittera obligationer om 200 miljoner kronor

Publicerad

Industribolaget Idun Industrier har gett Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer med en förväntad volym om 200 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ramen är på 500 miljoner kronor och förfall är satt till september 2027.

Bolaget avser använda likviden till att refinansiera utestående obligationer samt för allmänna verksamhetsändamål inklusive finansiering av framtida förvärv.

Idun erbjuder innehavare av utestående obligationer med förfall i februari 2024 att delta i ett återköp. Obligationsägarna erbjuds 100,90 procent av det nominella beloppet plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet är villkorat en lyckad emission.

Därutöver avser bolaget återköpa ytterligare obligationer till ett pris om 100,50 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Även här villkoras en framgångsrik emission.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons