ICA ska spara 1 miljard kronor och 200 personer får lämna

Publicerad

Dagligvarubolaget ICA:s svenska verksamhet genomför ett effektiviseringsprogram för att möjliggöra satsningar på ökat prisvärde och kundlojalitet. Programmet beräknas sammantaget årligen frigöra 1 miljard kronor och innebär inledningsvis att 200 positioner avvecklas. Programmet beräknas till största del vara genomfört under 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

En utmanande omvärldssituation med stigande kostnader, hög inflation, minskad disponibel inkomst och därmed en högre prismedvetenhet hos kunderna har satt hård press på såväl ICA Sverige som ICA-handlarna, både vad gäller marknadsandelar och försäljningsvolymer.

ICA Sverige vidtar därför åtgärder för att tillsammans med ICA-handlarna vända denna utveckling. Detta sker genom ett effektiviseringsprogram inom ICA Sverige vilket ska frigöra medel för en gemensam investering från ICA Sverige och ICA-handlarna i ett mer konkurrenskraftigt kunderbjudande.

Programmet beräknas årligen frigöra 1 miljard kronor. Programmet syftar till att minska kostnader och omfattar en organisationsöversyn som inledningsvis innebär en minskning av 200 positioner, främst på tjänstemannasidan. ICA Sverige har även infört konsult- och anställningsstopp. Arbetet med att identifiera de 200 positionerna liksom eventuella omstruktureringskostnader kommer att ske under det första kvartalet 2023.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons