ICA Fastigheter startar nytt fastighetsbolag tillsammans med AMF

Publicerad

ICA Fastigheter och tjänstepensionsjätten AMF bildar ett nytt samägt fastighetsbolag under namnet Delcore Fastigheter, framgår det av ett pressmeddelande. Det nya företaget kommer initialt förvärva 30 butiksfastigheter av ICA, med ett sammanlagt fastighetsvärde om ungefär 5 miljarder kronor.

Ägandet för parterna uppgår till hälften var och syftet med den nystartade verksamheten är att förvärva och äga ICA-butiker samt andra kommersiella fastigheter i lägen där ICA huvudsakligen är hyresgäst.

– Genom bildandet av Delcore Fastigheter skapar vi förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital för att minska koncernens nettoskuld, kommenterar ICA Fastigheters vd Anna Nyberg.

Nettoeffekten på ICA-koncernens kassaflöde uppskattas till ungefär 3,8 miljarder kronor under det andra kvartalet nästa år. Nettoskulden bedöms minska med samma siffra. Till följd av transaktionen medföljer en reavinst om ungefär 400 miljoner kronor.

AMF tillträder sitt ägande i april 2023.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons