Hybricon har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM

Publicerad

Hybricon, som fokuserar på energilagring och laddstationer, har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market, Stockholm (”NGM”).

Första handelsdagen är planerad till den 14 mars i år. Detta innebär att Hybricon byter marknadsplats från Spotlight Stock Market.

Beslutet är villkorat av att Hybricon uppfyller de formella noteringskraven och att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av dessa krav.

Aktieägare i Hybricon kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med bytet av marknadsplats.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons